Damızlık Sığır Destekleri

ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

Anaç Sığır Nedir?

2014 yılı destekleme tebliğine göre 01/01/2013 tarihinde ve öncesinde doğmuş olan dişi sığırlardır.

 

Başvuru için Anaç Sığır Sayısı Kaç Olmalıdır?

Birlik üyeleri için en az 5 anaç sığırın işletmede olma zorunluluğu vardır.

5 başın altında olan işletmeler desteklemeden yararlanamazlar. Her iki kayıt sisteminde de yani birlik (e-ıslah) ve Devlet (Türkvet) kayıtlarında en az 5 baş anaç sığır olma zorunluluğu vardır.

 

Hangi Anaç Sığırlar Destekleme Kapsamına Girer?

1- Dişi olanlar

2- Anaç sığır vasfı kazanmış yani 31/12/2014 tarihi itibari ile en az (2) yaşını doldurmuş olanlar, 01/01/2013 doğumlu anaç sığırlar ve bu tarihten önce doğmuş olanlar destekleme kapsamına girmektedir.

3- Kültür ırkı veya melezi olanlar: Holstein, Simental, Montofon gibi kültür ırkı olmalı.

4- Suni tohumlama yapılmış olanlar: 1/11/2013 ile 31/12/2014 tarihleri arasında ülkemizde suni tohumlama yapılmış olmalıdır. 2013 yılı anaç sığır desteğinden faydalanan sığırların, bu tohumlamadan buzağılarının olmaması durumunda, bu tohumlamalar 2014 yılı anaç sığır desteklemesi kapsamına alınmaz.

5- Yılın son 3 ayı içerisinde işletmede bulunan anaç sığırlar:

Son kayıtlı olduğu işletmede en az 3 aydır bulunuyor olmalıdır.

Ekim - Kasım - Aralık aylarının tamamını kayıtlı olduğu işletmede geçirmelidir.

01/1/2014 tarihinden sonra işletmenize aldığınız veya sattığınız anaç sığırlar desteklemeden yararlanmaz.

6- Türkvet (GTH İL/İLÇE Müdürlükleri) ve E-ıslah (Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği) kayıt sistemlerinin her ikisinde de anaç sığır aynı işletmede olmalıdır.

Yetiştirici Olarak Desteklemeden Yararlanmak İçin Ne Yapmamız Gerekiyor?

Yetiştirici olarak yapmamız gereken 3 önemli unsur var.

Hayvanlarınızı güncelletmek

Başvuru yapmak

Başvuru yapılıp yapılmadığını kontrol ederek askı listelerindeki hatalara itirazımızı zamanında yapmak.

1- Güncelleme: Yapmanız gereken Türkvet'te kayıtlı olan hayvanlarınızın listesini Ekim ayından itibaren Aralık ayına kadar (GTH İL/İLÇE Müdürlüklerinden) almak ve Yetiştiriciler Birliğine gidip hayvanlarınızın E-ıslah  sisteminde kayıtlı olmasını sağlamaktır.

2- Başvuru: Destekleme başvurusu için birliğe dilekçe vermek ve başvurunun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

3-Askı itiraz Listeleri: 20/01/2015 tarihine kadar yayınlanır. Yayını takiben icmal-1 il/ilçe müdürlüklerinde on gün süreyle askıya çıkarılır. Yayınlanacak olan listeyi kontrol etmek ve varsa gerekli itirazları yapmak. Bu listede sizin hangi hayvanların destek alacağı yada alamayanların neden alamayacağı hakkında bilgiler yer alır.

 

Başvuru Neden Çok Önemlidir?

Aralık 'tan önce başvuru yapılmamış ise destekleme alabilmek için artık yapacak bir işlem kalmaz .

Özellikle Birlik üyelerinin Anaç sığır sayısı Birlik Kayıtlarında ve ya GTH İl Müdürlüğü kayıtlarında 5 başın altına düşerse her ne kadar birlik tarafından başvuru yapılmış olsa destekleme alamazlar.

 

Destekleme Tutarı Ne Kadardır?

Anaç Sığır (Baş): 225 TL

Soy kütüğü farkı: 70 TL; Süt defterinin üçte ikisinin (yılın 8 ayı) her ay düzenli olarak doldurup Birliğe ulaştırılarak e-ıslah sistemine kayıt edilmesi gerekir.

Etçi ırklar: 350 TL

Toplam: 295 TL

 

 

BUZAĞI DESTEKLEMESİ

Anası e-ıslah sistemine kayıtlı ve 2014 yılı içinde suni tohumlama  sonucu doğmuş küpelenmiş kayıt altına alınmış dişi ve erkek buzağıların desteklenmesidir.

 

Hangi buzağılar destekleme kapsamına girebilir?

1- Suni Tohumlama sonucu doğmuş olanlar,

2- 2014 yılında doğmuş olanlar,

3- Uygun zaman aralığında doğmuş olanlar; İnek yada düve tohumlandıktan

sonra 210-295 gün arasında doğurmuş olmalıdır,

4- Buzağısı küpelenmiş olanlar; Buzağı doğduktan sonra 7 gün içinde Tarım İl - İlçe Müdürlüğüne başvurulmalı ve 90 gün içinde küpeletmelidir

5- E-ıslah ve Türkvet sisteminde kayıtlı olanlar,

6- Dişi buzağılara Brucella aşısı yapılmış olanlar; Aşı bilgileri Türkvette İl-İlçe Müdürlüğüne kaydedilmiş olmalıdır.

Destekleme Tutarı Ne Kadardır?

Suni tohumlamadan doğan buzağı (Baş) 75 TL

Yerli Spermadan Doğan Buzağılara Ek olarak 35 TL

 

 

SÜT DESTEKLEMESİ

Süt Desteklemesi kime verilir?

Türkvette kayıtlı işletmesi olan süt üreten yetiştircilere verilir.

Satılan Sütün Nereye Satıldığının Önemi Var mıdır?

Evet vardır. GTH Bakanlığından izinli ve onay belgesi olan süt işleme tesislerine satılan sütlere destekleme verilir.

 

 

Sayın Üyemiz; Bu Konulara Lütfen Dikkat Ediniz

  • İşletmenizdeki Süt defterlerini her ay Birlik Bürolarına ulaştırarak kayda girmesini sağlayınız.
  • En az ayda bir GTH İl -İlçe Müdürlüklerinden ve birlikten İşletme Hayvan Varlığı Raporu İsteyerek işletmedeki hayvanlar ve işletmeyle ilgili bilgileri karşılaştırarak kontrol ettiriniz.
  • Birlik kayıtlarında Döl verim raporunu alarak işletmenizdeki Suni Tohumlama Kayıtlarını kontrol ediniz.
  • Desteklemelerde en önemli unsur işletmedeki hayvan kayıtlarıdır. Birlik kayıtlarında ve GTH ve il ilçe kayıtlarında bilgiler aynı olmalıdır. Destekleme alabilmek için her ikisinde de hayvan varlığınız en az 5 baş inek veya 24 ayını tamamlamış düve olmalıdır.
  • İşletmenizdeki kayıtlarda hayvanların doğum tarihi, ırkı, kulak numaraları, cinsiyeti gibi bilgilerde veya işletmede olan olmayanlar bilgisinde yanlışlıklar varsa lütfen birlik bürolarımıza başvurun.