İntibak Genel Kurul Toplantısı İlanı !!!

Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Uyum Genel Kurul toplantısı 15/05/2017 tarihinde Pazartesi günü saat 11.00 ‘de Avşar Hotel’de yapılacaktır...
10:39
  • 366

 MALATYA  İLİ DAMIZLIK SIĞIR  YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İNTİBAK GENEL  KURUL TOPLANTISI İLANI

Malatya  İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri  Birliğinin Uyum Genel  Kurul toplantısı   15/05/2017 tarihinde  Pazartesi günü  saat  11.00  ‘de  Avşar  Hotel’de  Çavuşoğlu Mah.Buhara Cad.No 226/A  Yeşilyurt/ Malatya adresinde  yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı  22/05/2017 tarihinde Pazartesi    günü   saat 11.00 ’de  aynı gündemle  aynı yer  ve  saatte  yapılacaktır.

ERGÜL GÜNAYDIN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNDEM:         

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Divan Başkanlığı  seçimi,
  3. Saygı duruşu ve  İstiklal Marşı okunması,
  4. Gündemin okunması  ve  misafir  konuşmaları,
  5. Bakanlıkça hazırlanmış olan kuruluş belgesinin  (26 Ağustos 2016 tarih ve  29813 sayılı ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin kurulması  ve  hizmetleri hakkındaki yönetmelik kapsamında intibakın yapılarak  onaylanması,
  6. Hizmet bedellerinin genel kurulca tespit edilmesi ve ayrıca tahsillerine ilişkin Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  7. Üye  giriş aidatı ile  üye  yıllık aidatlarının belirlenmesi ve tahsilatına  ilişkin Yönetim kuruluna  yetki verilmesi,
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış